Modele Produktów – Szczegóły

Licencja Usługa Wynajem
Instalacja Lokalna u klienta DataCenter FIS DataCenter FIS
Backup danych Nie Tak Tak
Administracja serwerem Nie Tak Tak
Support Opcja Tak Tak
Rozliczanie
Opłata Jednorazowa Miesięczna Miesięczna
Usługa korekcji faktur Opcja Tak Tak
UPF – Usługa Przechowywania Faktur Opcja Opcja Opcja
Jednolity Plik Kontrolny
Rozpoznawanie pozycji faktur Tak Tak Tak
Moduł Faktury
OCR Faktur Tak Tak Tak
Archiwum Faktur Tak Tak Tak
Odczytywanie kodów kreskowych Tak Tak Tak
Konto klienta Tak Tak Tak
Modyfikacja pod klienta Opcja Nie Nie
Wielojęzyczność PL/EN/DE PL/EN/DE PL/EN/DE
Podgląd faktury z FK/ERP Opcja Opcja Opcja
Integracja z modułem Zadań Tak Tak Tak
Moduł Zadania*
OCR Dokumentów Opcja Opcja Opcja
Kreator procesów Opcja Opcja Opcja
Kreator reguł/akcji Tak Tak Tak
Integracja z Modułem Faktur Tak Tak Tak
Generator wydruków Tak Tak Tak
Załączniki Tak Tak Tak
Integracja z systemem FK/ERP Opcja Opcja Opcja
*Opcja

FIS-SST Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37c
44-101 Gliwice
Polska

T: +48 (32) 720 12 60
F: +48 (32) 720 12 61
M: info@fis-sst.pl

Support:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 - 16:00
T: +48 (32) 720 12 70
M: support@unisono-flow.pl

Sprzedaż:

T: +48 695 489 274
M: sales@unisono-flow.pl