Comarch ERP Optima

UNISONO Flow – OCR faktur w Comarch ERP Optima

UNISONO Flow jest programem w pełni zintegrowanym z Comarch ERP Optima. Dane (m.in. lista kontrahentów, rejestry VAT, kategorie) z systemu Optima pobierane i aktualizowane są automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika, poprzez aplikację PortalConnector.

Dane z faktur, które użytkownik zeskanował do UNISONO Flow i zatwierdził w programie, są przesyłane do Comarch ERP Optima w ramach zautomatyzowanego procesu.

Użytkownik przed wysłaniem danych z faktury do systemu księgowego ma możliwość przypisania kategorii kosztu lub przychodu, która jest zapamiętywana dla danego wystawcy dokumentu.

UNISONO Flow pozwala na wywołanie podglądu faktury bezpośrednio z Rejestr VAT Comarch ERP Optima. Użytkownik może to w prosty sposób zrobić przechodząc za pomocą strzałek na klawiaturze między dokumentami lub wykorzystując skrót klawiszowy. W ten sposób użytkownik ma możliwość zobaczenia obrazu faktury bez konieczności sięgania do segregatora.

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to nowoczesny i zintegrowany program przeznaczony do zarządzania firmą, stworzony z myślą o małych i średnich podmiotach oraz o biurach rachunkowych.

Program przyczynia się do sprawnego i prostego kontrolowania firmy, od prowadzenia finansów i wystawiania faktur, przez handel z magazynem i detaliczny, aż po księgowość, kadry i płace. Ułatwia zarzadzanie relacjami z klientami i planowanie pracy.

Dla biur Rachunkowych Comarch ERP Optima posiada specjalistyczne rozwiązania zaprojektowanie specjalnie z myślą o nich. Rozwiązania te ułatwiają i automatyzują cały proces księgowania i ewidencjonowania VAT-u. Pozwalają także na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

Największymi zaletami tego oprogramowania są intuicyjność i wydajność. Programiści firmy Comarch stale pracują nad wprowadzaniem nowych rozwiązań pomagających w bieżącej pracy z programem. Wszystkie moduły są regularnie aktualizowane i na bieżąco dostosowywane do zmieniających się przepisów.

Oprogramowanie Comarch składa się z modułów pracujących na jednej bazie danych. Dzięki temu w każdej chwili można rozbudować swój system o kolejny dodatek, a odpowiednie dane automatycznie znajdą się w nowym miejscu.

Moduły Comarch ERP Optima

Faktury

moduł służący do wystawiania dokumentów handlowych oraz tworzenia cenników

Handel

moduł do pomocy w fakturowaniu i obsłudze magazynu

Detal

umożliwia szybką sprzedaż detaliczną

Serwis

moduł umożliwia obsługę zleceń przedsiębiorstw serwisowych, harmonogramowanie zadań, automatyczne fakturowanie zleceń, rejestrowanie urządzeń serwisowych

e-Sklep

moduł ten pozwala na sprzedaż produktów przez Internet

Księga Podatkowa

obejmuje obsługę księgową przedsiębiorstw oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów

Księga Handlowa

moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości

Kasa/Bank

ewidencja wydatków i wpływów, oraz udostępnianie aktualnych informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Środki trwałe

moduł ten pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Płace i kadry

współpraca z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje dla właścicieli, pozwala na sporządzenie deklaracji dla PFRON

Analiza Business Intelligence

analiza danych w przedsiębiorstwie w postaci wykresów graficznych oraz tabel

Pulpit menadżera

moduł umożliwiający dostęp do informacji o przedsiębiorstwie za pomocą sieci Internet

CRM

moduł pozwalający na rejestrację kontaktów z klientami

e-Pracownik

moduł umożliwia zarządzanie czasem pracy, urlopami oraz planowanie delegacji

Program UNISONO Flow został zaakceptowany przez firmę Comarch S.A. i otrzymał certyfikat “Działa z Comarch ERP OPTIMA”.

FIS-SST Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37c
44-101 Gliwice
Polska

T: +48 (32) 720 12 60
F: +48 (32) 720 12 61
M: info@fis-sst.pl

Support:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
M: support@unisono-flow.pl

Sprzedaż:

T: +48 695 489 274
M: sales@unisono-flow.pl