Dane Rejestrowe

Dane Rejestrowe

FIS-SST Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37C
44-101 Gliwice

tel. +48 32 / 720 12 60
fax +48 32 / 720 12 61

mail: info@fis-sst.pl
http://www.fis-sst.pl

Zarząd:

Janusz Hryszkiewicz, Robert Schuhmann

Rejestr handlowy:

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000130970
NIP: 639-18-03-194
Regon: 277821742
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, wpłacony w całości

FIS-SST Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37c
44-101 Gliwice
Polska

T: +48 (32) 720 12 60
F: +48 (32) 720 12 61
M: info@fis-sst.pl

Support:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
M: support@unisono-flow.pl

Sprzedaż:

T: +48 695 489 274
M: sales@unisono-flow.pl