Dodatkowe aplikacje

Dodatkowe aplikacje

UNISONO Flow posiada w swoich zasobach aplikacje dodatkowe, które mają za zadanie wspomóc Państwa w pracy z UNISONO Flow.

Simple Batch Manager (SBM)

Aplikacja desktopowa (Windows), która potrafi odczytywać obrazy faktur ze wskazanych katalogów i przenosić je zbiorczo do UNISONO Flow.

SBM komunikuje się z UNISONO Flow i pobiera listy firm i ich typy dokumentów, co sprawia, że wskazanie firmy, do której mają trafić wybrane dokumenty, jest proste i eliminuje możliwość omyłkowego wyboru innej firmy.

Dodatkowo aplikacja potrafi dzielić pliki na osobne dokumenty (tylko pliki PDF) oraz łączyć kilka dokumentów w jeden.

Podgląd Faktur (PF)

Aplikacja desktopowa (Windows) służąca do generowania podglądów dokumentów przechowywanych w UNISONO Flow bezpośrednio z systemu FK/ERP.

Wystarczy, że z poziomu systemu księgowego wybierzesz skrót klawiszowy, a obok programu FK pojawi się obraz danego dokumentu w formacie PDF.

Dodatkową funkcjonalnością aplikacji jest możliwość eksportowania listy faktur do pliku tekstowego, który może być wciągnięty do systemu FK np. Symfonia MK/FK.

PortalConnector (PC)

Aplikacja działająca jako usługa (Windows), która jest portalem komunikacyjnym pomiędzy systemami UNISONO Flow a FK/ERP klienta, potrafi pobierać dane z systemów FK/ERP klienta (m.in. lista firm, lista kontrahentów, rejestry VAT, kategorie) oraz eksportować dane faktur do systemu klienta.

W zależności od systemu klienta istnieją różne metody komunikacji. Program ma możliwość automatycznej synchronizacji danych pomiędzy systemami oraz importowania dodatkowych list do UNISONO Flow w zależności od wymagań klienta.

FIS-SST Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37c
44-101 Gliwice
Polska

T: +48 (32) 720 12 60
F: +48 (32) 720 12 61
M: info@fis-sst.pl

Support:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
M: support@unisono-flow.pl

Sprzedaż:

T: +48 695 489 274
M: sales@unisono-flow.pl